Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lunde 10-Årige skole
Brugata 42
3825 LUNDE
Org.nr 974608650
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Nome kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,4 31,4 32,7 32,1 31,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,4 10,8 10,6 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,5 77,2 64,3 75,4 65,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 13,1 14,9 12,7 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 11,4 11,6 11,1 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 11,7 13,2 13,4 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 14,4 15,1 14,2 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,6 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 21 736 21 736 20 586 20 528 20 071
Undervisningstimer totalt per elev 69 68 66 67 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no