Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig mandag 24. februar fra 14-16

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lundamo skole og barnehage - Avd skole
7232 LUNDAMO
Org.nr 974559579
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Melhus kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,9 11,5 11,1 11,2 13,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,5 14,8 15,3 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 117,2 156,3 241,0 131,6 120,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 7,6 5,5 10,2 9,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 13,5 14,8 15,3 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 19,2 17,3 19,8 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,9 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,2 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,8 100,0 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 7 585 7 485 7 372 7 271 8 881
Undervisningstimer totalt per elev 56 55 50 48 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no