Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lundamo skole og Barnehage - Avd skole
7232 LUNDAMO
Org.nr 974559579
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Melhus kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,6 11,9 11,5 11,1 11,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 13,3 13,5 14,8 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,0 117,2 156,3 241,0 131,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1 9,8 7,6 5,5 10,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 13,2 13,5 14,8 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 18,3 19,2 17,3 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 94,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 592 7 585 7 485 7 372 7 271
Undervisningstimer totalt per elev 59 56 55 50 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no