Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lund skole
Gammalsrudvegen 6
2340 LØTEN
Org.nr 975270866
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Løten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,7 7,6 7,6 8,5 10,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,6 13,4 12,3 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,1 47,8 86,1 79,2 69,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,0 23,7 14,2 14,2 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,7 13,6 12,8 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 14,7 15,8 16,4 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 129 5 073 5 153 5 723 6 955
Undervisningstimer totalt per elev 60 59 55 60 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no