Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lund skole
Gammalsrudvegen 6
2340 LØTEN
Org.nr 975270866
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Løten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,6 7,6 8,5 10,2 9,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 13,4 12,3 9,8 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,8 86,1 79,2 69,7 101,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,7 14,2 14,2 13,0 9,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 13,6 12,8 10,0 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 15,8 16,4 14,0 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 073 5 153 5 723 6 955 6 551
Undervisningstimer totalt per elev 59 55 60 76 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no