Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Luhr skole
Skogblomstveien 1
1470 LØRENSKOG
Org.nr 916974302
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lørenskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,5 36,2 35,0
Antall elever per årsverk til undervisning 17,3 14,7 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 135,3 110,8 92,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 12,1 15,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,3 14,7 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 16,9 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,1 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 94,2 87,8
Lærertimer som gis til undervisning 19 536 24 384 23 936
Undervisningstimer totalt per elev 43 50 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no