Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lovund skole
8764 LOVUND
Org.nr 975287173
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lurøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,1 10,8 11,3 11,8 11,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 8,1 7,2 7,4 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 24,3 36,3 24,0 26,0 22,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 36,7 20,6 26,6 25,5 30,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 8,1 7,8 7,5 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,8 10,7 8,0 10,1 5,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 11,8 9,2 9,3 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 5,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 90,7 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 236 7 155 7 155 7 568 7 634
Undervisningstimer totalt per elev 77 88 99 97 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no