Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lovisenlund skole
Marcus Thranes Gate 20
4630 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598744
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,7 25,8 28,0 29,5 31,7
Antall elever per årsverk til undervisning 16,9 17,4 17,2 16,7 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 6 8 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,1 80,2 71,0 55,6 63,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 19,2 21,4 26,4 21,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,7 17,2 17,2 16,7 15,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 18,6 19,3 19,2 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 217 16 904 18 309 19 200 20 989
Undervisningstimer totalt per elev 44 43 43 44 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no