Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lovisenberg skole
Frognervegen 105
2322 RIDABU
Org.nr 975290379
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,7 9,8 10,1 9,5 10,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 13,7 12,5 12,8 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,6 89,1 58,6 110,8 81,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 13,1 17,9 8,8 11,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 13,9 12,8 13,1 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 16,2 14,8 14,5 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 387 6 213 6 261 5 335 6 205
Undervisningstimer totalt per elev 56 54 59 58 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no