Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lovisenberg skole
Frognervegen 105
2322 RIDABU
Org.nr 975290379
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,8 10,1 9,5 10,2 7,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 12,5 12,8 11,1 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,1 58,6 110,8 81,6 40,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 17,9 8,8 11,2 30,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 12,8 13,1 11,6 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 14,8 14,5 13,2 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 213 6 261 5 335 6 205 5 005
Undervisningstimer totalt per elev 54 59 58 67 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no