Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Loppa kommune
Kommunenr 5432
Alle grunnskoler med adresse i Loppa kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,9 22,0 16,5 15,0 15,0
Antall elever per årsverk til undervisning 4,2 3,7 4,7 5,1 4,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,8 48,5 47,5 41,4 34,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,4 6,0 8,4 10,1 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,2 4,0 4,9 5,5 4,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,6 4,7 6,1 6,4 4,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,6 4,7 6,0 6,8 5,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,4 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,1 4,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,0 4,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 82,1 79,4 72,0 67,7
Lærertimer som gis til undervisning 11 037 12 241 9 849 8 594 8 821
Undervisningstimer totalt per elev 167 191 149 136 166
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no