Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Loppa kommune
Kommunenr 2014
Alle grunnskoler med adresse i Loppa kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,2 25,9 22,0 16,5 15,0
Antall elever per årsverk til undervisning 5,2 4,2 3,7 4,7 5,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 225,7 104,8 48,5 47,5 41,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,9 2,4 6,0 8,4 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,0 5,2 4,0 4,9 5,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,8 4,6 4,7 6,1 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,0 5,6 4,7 6,0 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 96,0 82,1 79,4 72,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 741 11 037 12 241 9 849 8 594
Undervisningstimer totalt per elev 136 167 191 149 136
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no