Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Longyearbyen skole - Grunnskole og videregående S
Vei 102 3
9170 LONGYEARBYEN
Org.nr 974795655
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Longyearbyen Lokalstyre
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,4 23,4 24,9 24,7 23,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 10,9 11,0 10,8 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 6 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,5 76,4 41,8 60,9 65,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 12,7 23,2 15,6 14,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,9 12,0 12,3 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,6 12,2 12,4 11,5 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,6 15,1 17,2 14,5 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,0 11,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 704 14 825 15 571 15 476 15 206
Undervisningstimer totalt per elev 74 65 65 66 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no