Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lonevåg skule
Hatland
5282 LONEVÅG
Org.nr 982763053
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Osterøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,3 21,2 20,2 20,8 20,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 11,0 11,5 11,6 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,1 87,2 57,9 59,7 61,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 11,0 17,3 16,9 16,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,1 11,6 11,6 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 14,3 13,2 13,8 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 691 13 718 12 966 13 390 13 577
Undervisningstimer totalt per elev 63 67 64 64 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no