Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lone skule
Lonaleitet 131
5268 HAUKELAND
Org.nr 974738112
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,0 25,6 24,8 24,4 25,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 13,8 14,1 13,8 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,7 71,7 73,3 57,2 65,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 16,7 16,5 20,7 18,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 13,8 14,1 13,9 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,9 17,9 17,1 17,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,6 94,7 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 14 630 16 403 15 769 15 476 16 728
Undervisningstimer totalt per elev 49 54 53 54 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no