Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lommedalen skole
Gamleveien 132
1350 LOMMEDALEN
Org.nr 974552191
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,9 32,9 32,3 32,9 31,5
Antall elever per årsverk til undervisning 16,3 16,3 15,6 14,6 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 231,2 200,0 234,5 200,5 183,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,4 7,5 6,2 6,7 7,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,4 16,5 15,8 14,9 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 17,7 17,3 16,4 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,2 87,6 90,6 93,6 89,5
Lærertimer som gis til undervisning 21 518 22 601 22 287 22 408 21 898
Undervisningstimer totalt per elev 45 46 48 51 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no