Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lom ungdomsskule
2686 LOM
Org.nr 975274586
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lom kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,3 11,4 12,0 12,3 11,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 8,7 8,2 8,6 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,9 27,2 40,4 41,2 67,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 28,0 18,2 18,4 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,9 11,9 11,1 11,7 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,7 14,9 14,5 14,4 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,4 89,5 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 7 070 6 586 7 011 7 082 6 826
Undervisningstimer totalt per elev 81 76 80 76 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no