Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lom kommune
Kommunenr 0514
Alle grunnskoler med adresse i Lom kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,4 30,0 29,9 30,0 28,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 9,5 9,6 9,3 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 5 6 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,4 40,7 54,6 45,2 56,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,3 21,1 15,7 18,5 15,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,5 10,0 10,6 9,8 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,9 11,9 11,1 11,7 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 13,0 13,2 12,6 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0 94,1 97,0 96,1 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 22 832 19 356 18 886 19 010 18 125
Undervisningstimer totalt per elev 86 75 73 76 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no