Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lofsrud skole
Lofsrudhøgda 210
1281 OSLO
Org.nr 974590794
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,6 28,1 25,4 24,5 30,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 13,5 15,8 16,4 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 157,9 139,8 145,8 189,2 75,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6 8,9 9,8 7,9 16,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,8 18,0 21,1 21,9 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,9 25,9 27,9 28,7 22,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 28,7 22,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 079 16 929 15 048 14 668 17 499
Undervisningstimer totalt per elev 49 49 41 40 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no