Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løykja skole
Torskevegen 4
6612 GRØA
Org.nr 975283704
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sunndal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,2 7,7 7,9 9,5 8,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 9,6 9,1 8,8 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,3 45,5 53,8 67,3 62,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,9 18,8 15,0 10,6 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 9,6 9,2 9,0 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 10,5 10,0 9,5 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 092 5 095 5 215 5 728 5 131
Undervisningstimer totalt per elev 72 77 81 84 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no