Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løvås Oppveksttun - Avd skole
Nebbeveien 1
5144 FYLLINGSDALEN
Org.nr 974738538
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,6 21,0 21,5 22,1 23,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 13,3 13,4 12,4 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 142,6 168,5 153,3 118,7 126,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 7,1 7,8 9,2 8,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,2 13,4 12,4 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 15,5 16,9 14,8 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,0 100,0 94,1 94,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 063 13 961 14 142 14 420 15 053
Undervisningstimer totalt per elev 54 56 55 60 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no