Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løten ungdomsskole
Skolevegen 1
2340 LØTEN
Org.nr 874604852
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Løten kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Løten ungdomsskole 33,5 34,0 30,9 30,8 20,2
Løten kommune 76,7 83,2 83,5 87,2 79,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Løten ungdomsskole 8,9 8,3 10,0 9,8 13,9
Løten kommune 12,5 11,1 11,1 10,7 11,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Løten ungdomsskole 3 3 3 4 3
Løten kommune 13 14 11 15 14
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Løten ungdomsskole 75,5 75,9 77,9 66,3 95,7
Løten kommune 59,8 56,6 69,4 54,6 57,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Løten ungdomsskole 9,0 8,6 9,8 11,4 12,5
Løten kommune 17,5 16,6 13,5 16,6 18,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Løten ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Løten kommune 15,0 12,9 12,0 11,3 11,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Løten ungdomsskole 11,9 11,1 13,3 13,0 18,5
Løten kommune 11,9 11,1 13,3 13,0 18,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Løten ungdomsskole 15,4 12,7 15,0 15,1 23,1
Løten kommune 17,9 15,8 16,6 15,7 17,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Løten ungdomsskole 0,0 0,0
Løten kommune 16,2 14,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Løten ungdomsskole 0,0 0,0
Løten kommune 15,9 16,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Løten ungdomsskole 15,2 23,2
Løten kommune 15,2 23,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Løten ungdomsskole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Løten kommune 97,7 99,7 99,2 99,9 99,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Løten ungdomsskole 16 725 17 394 15 540 15 593 11 447
Løten kommune 45 328 50 035 50 137 52 864 50 847
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Løten ungdomsskole 73 79 66 67 47
Løten kommune 56 64 64 67 62
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no