Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løten ungdomsskole
Skolevegen 1
2340 LØTEN
Org.nr 874604852
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Løten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,5 33,5 34,0 30,9 30,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 8,9 8,3 10,0 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,9 75,5 75,9 77,9 66,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 9,0 8,6 9,8 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,8 11,9 11,1 13,3 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 15,4 12,7 15,0 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 794 16 725 17 394 15 540 15 593
Undervisningstimer totalt per elev 74 73 79 66 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no