Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løten ungdomsskole
Skolevegen 1
2340 LØTEN
Org.nr 874604852
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Løten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,5 34,0 30,9 30,8 20,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 8,3 10,0 9,8 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,5 75,9 77,9 66,3 95,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,0 8,6 9,8 11,4 12,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,9 11,1 13,3 13,0 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 12,7 15,0 15,1 23,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,2 23,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 725 17 394 15 540 15 593 11 447
Undervisningstimer totalt per elev 73 79 66 67 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no