Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løten kommune
Kommunenr 0415
Alle grunnskoler med adresse i Løten kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 90,7 94,0 98,8 100,8 106,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 12,2 11,2 11,1 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 16 15 15 13 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,5 64,5 62,5 74,6 60,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 15,8 15,2 12,6 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 14,5 12,9 11,9 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,9 12,0 11,6 13,3 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 17,1 15,7 16,5 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,9 95,4 96,9 97,5 99,9
Lærertimer som gis til undervisning 55 557 55 712 59 527 60 838 64 806
Undervisningstimer totalt per elev 59 58 63 64 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no