Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lørenskog videregående skole
Sykehusveien 11
1474 LØRENSKOG
Org.nr 974587610
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Viken fylkeskommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 17,5
Antall elever per årsverk til undervisning 0,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 5,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 909
Undervisningstimer totalt per elev 1 212
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no