Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lørenskog videregående skole
Sykehusveien 11
1474 LØRENSKOG
Org.nr 974587610
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Viken fylkeskommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Lørenskog videregående skole 10,4 4,2 17,6 16,0 17,5
Lørenskog kommune 359,3 366,2 390,4 417,2 429,4
Viken fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Lørenskog videregående skole 0,0 2,0 0,4 0,5 0,5
Lørenskog kommune 14,5 14,7 13,7 13,0 12,7
Viken fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Lørenskog videregående skole 0 1 1 0 2
Lørenskog kommune 75 68 69 57 62
Viken fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Lørenskog videregående skole 0,0 8,0 5,0 0,0 5,6
Lørenskog kommune 60,2 68,3 69,0 84,5 78,8
Viken fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Lørenskog videregående skole 0,0 23,7 6,8 0,0 9,1
Lørenskog kommune 20,9 18,5 17,7 13,6 14,4
Viken fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Lørenskog videregående skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lørenskog kommune 16,2 16,2 15,8 14,9 14,6
Viken fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Lørenskog videregående skole 0,0 2,7 0,5 0,9 0,7
Lørenskog kommune 15,4 16,2 14,0 13,3 13,0
Viken fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Lørenskog videregående skole 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0
Lørenskog kommune 18,8 19,8 19,1 18,3 17,2
Viken fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Lørenskog videregående skole 0,0 0,0
Lørenskog kommune 15,6 14,6
Viken fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Lørenskog videregående skole 0,0 0,0
Lørenskog kommune 20,1 19,0
Viken fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Lørenskog videregående skole 0,0 0,0
Lørenskog kommune 20,4 19,1
Viken fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Lørenskog videregående skole 100,0 100,0 81,9 89,4 100,0
Lørenskog kommune 95,2 95,8 94,4 91,9 92,5
Viken fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Lørenskog videregående skole 7 237 2 622 11 217 9 974 10 909
Lørenskog kommune 220 643 224 315 245 577 261 943 272 153
Viken fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Lørenskog videregående skole 0 328 1 870 1 247 1 212
Lørenskog kommune 49 48 52 55 56
Viken fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no