Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lørenskog videregående skole
Sykehusveien 11
1474 LØRENSKOG
Org.nr 974587610
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Akershus fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,5 10,4 4,2 17,6 16,0
Antall elever per årsverk til undervisning 0,0 0,0 2,0 0,4 0,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 8,0 5,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 23,7 6,8 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 2,7 0,5 0,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 81,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 6 645 7 237 2 622 11 217 9 974
Undervisningstimer totalt per elev 0 0 328 1 870 1 247
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no