Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lørenskog kommune
Kommunenr 3029
Alle grunnskoler med adresse i Lørenskog kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 396,0 399,5 424,6 453,6 470,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 14,2 13,5 12,8 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 77 69 70 58 63
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,2 71,3 71,9 87,6 81,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,4 17,2 16,5 12,8 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 15,8 15,8 14,8 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 15,5 13,5 13,2 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 19,2 18,7 18,0 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,8 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,6 18,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,2 94,7 94,5 92,1 92,3
Lærertimer som gis til undervisning 239 878 244 368 264 370 281 859 294 529
Undervisningstimer totalt per elev 50 50 52 55 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no