Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lørenskog kommune
Kommunenr 0230
Alle grunnskoler med adresse i Lørenskog kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 390,4 396,0 399,5 424,6 453,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 14,1 14,2 13,5 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 68 77 69 70 58
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,0 62,2 71,3 71,9 87,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 19,4 17,2 16,5 12,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,7 16,1 15,8 15,8 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 14,5 15,5 13,5 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 18,5 19,2 18,7 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 94,2 94,7 94,5 92,1
Lærertimer som gis til undervisning 233 552 239 878 244 368 264 370 281 859
Undervisningstimer totalt per elev 49 50 50 52 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no