Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lørenskog Friskole (privat)
Industriveien 7a
1461 LØRENSKOG
Org.nr 981668383
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lørenskog Friskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,9 10,2 12,9 14,3 16,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 11,0 10,0 10,2 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 257,9 242,9 1 211,1 237,3 400,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,2 4,1 0,7 3,6 1,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 49,0 17,0 22,6 17,3 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,2 8,8 6,8 7,7 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 15,2 13,1 13,3 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 30,3 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1 31,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,4 10,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,4 87,8 100,0 100,0 91,2
Lærertimer som gis til undervisning 7 388 6 413 7 439 8 194 9 562
Undervisningstimer totalt per elev 75 63 68 68 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no