Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lørenskog Friskole (privat)
Industriveien 7a
1473 LØRENSKOG
Org.nr 981668383
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lørenskog Friskole (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,9 11,9 10,2 12,9 14,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 8,8 11,0 10,0 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 147,8 257,9 242,9 1 211,1 237,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,8 3,2 4,1 0,7 3,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 22,9 49,0 17,0 22,6 17,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,2 6,2 8,8 6,8 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 14,7 15,2 13,1 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 30,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 79,2 80,4 87,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 596 7 388 6 413 7 439 8 194
Undervisningstimer totalt per elev 74 75 63 68 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no