Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løren skole
Økern Torgvei 4
0580 OSLO
Org.nr 912033333
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 28,6
Antall elever per årsverk til undervisning 16,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,5
Lærertimer som gis til undervisning 19 678
Undervisningstimer totalt per elev 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no