Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løren skole
Økern Torgvei 4
0580 OSLO
Org.nr 912033333
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,2 8,8 17,5 21,9 28,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 14,4 16,6 15,8 16,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 5 4 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,1 102,6 50,5 85,4 49,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,2 13,1 28,1 17,2 30,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 14,8 17,0 16,4 17,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 16,1 17,9 19,3 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 62,1 92,5 94,3 85,9 93,5
Lærertimer som gis til undervisning 2 204 6 061 11 058 15 010 19 678
Undervisningstimer totalt per elev 54 51 45 47 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no