Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løren skole
Økern torgvei 4
0580 OSLO
Org.nr 912033333
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,8 17,5 21,9 28,6 47,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 16,6 15,8 16,3 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 5 4 9 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,6 50,5 85,4 49,3 44,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 28,1 17,2 30,8 27,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 17,0 16,4 17,0 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 17,9 19,3 19,2 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,0 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,5 94,3 85,9 93,5 63,5
Lærertimer som gis til undervisning 6 061 11 058 15 010 19 678 33 044
Undervisningstimer totalt per elev 51 45 47 45 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no