Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løpsmark skole
Nonshaugen 87
8015 BODØ
Org.nr 974627884
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 30,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 19 746
Undervisningstimer totalt per elev 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no