Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løpsmark skole
Nonshaugen 87
8015 BODØ
Org.nr 974627884
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Løpsmark skole 26,1 28,2 28,5 28,1 30,1
Bodø kommune 536,0 591,0 598,1 602,5 619,1
Nordland fylke 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9 3 077,8
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Løpsmark skole 12,9 12,5 11,1 11,6 11,3
Bodø kommune 12,5 11,5 11,4 11,3 11,0
Nordland fylke 10,3 10,0 9,8 9,8 9,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Løpsmark skole 5 6 5 6 5
Bodø kommune 83 95 109 95 105
Nordland fylke 462 495 539 535 549
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Løpsmark skole 58,1 53,0 57,6 53,2 65,0
Bodø kommune 73,2 63,4 55,9 64,3 57,9
Nordland fylke 59,3 55,0 50,4 50,4 48,4
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Løpsmark skole 19,7 21,1 17,9 20,0 16,1
Bodø kommune 15,4 16,1 18,2 15,7 16,9
Nordland fylke 15,6 16,3 17,5 17,4 17,9
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Løpsmark skole 14,2 12,9 11,9 12,3 12,1
Bodø kommune 13,5 12,3 12,1 12,1 12,0
Nordland fylke 11,2 10,9 10,6 10,6 10,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Løpsmark skole 15,1 16,0 13,7 14,4 13,8
Bodø kommune 14,0 13,1 13,3 13,0 12,2
Nordland fylke 11,7 11,4 11,7 11,5 11,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Løpsmark skole 18,1 16,1 14,3 14,7 14,5
Bodø kommune 16,9 15,8 15,8 16,1 15,6
Nordland fylke 14,3 14,3 13,9 13,9 13,8
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Løpsmark skole 13,5 13,6
Bodø kommune 15,2 14,3
Nordland fylke 12,8 12,6
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Løpsmark skole 14,5 14,9
Bodø kommune 16,5 17,1
Nordland fylke 14,1 14,2
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Løpsmark skole 16,2 15,1
Bodø kommune 16,9 15,8
Nordland fylke 15,1 14,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Løpsmark skole 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3
Bodø kommune 98,7 96,1 98,1 98,1 98,5
Nordland fylke 95,1 92,7 93,1 93,5 94,7
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Løpsmark skole 16 352 17 809 18 723 18 261 19 746
Bodø kommune 344 065 374 849 380 163 384 229 392 411
Nordland fylke 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925 1 959 102
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Løpsmark skole 55 57 64 61 63
Bodø kommune 57 62 63 63 65
Nordland fylke 69 71 72 73 74
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no