Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løpsmark skole
Nonshaugen 87
8015 BODØ
Org.nr 974627884
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,1 28,2 28,5 28,1 30,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 12,5 11,1 11,6 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 5 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,1 53,0 57,6 53,2 65,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,7 21,1 17,9 20,0 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 12,9 11,9 12,3 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,1 16,0 13,7 14,4 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 16,1 14,3 14,7 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,5 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2 15,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 16 352 17 809 18 723 18 261 19 746
Undervisningstimer totalt per elev 55 57 64 61 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no