Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lønnebakken skole
Bredtvetveien 4
0950 OSLO
Org.nr 974590786
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,6 14,3 15,8 17,4 13,7
Antall elever per årsverk til undervisning 2,1 1,9 1,9 1,7 2,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 4,9 4,0 5,3 5,3 5,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 40,3 43,8 32,5 29,3 35,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 2,4 1,8 2,0 1,8 2,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,6 2,7 2,4 2,2 2,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 61,4 81,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 316 9 415 10 393 11 470 9 176
Undervisningstimer totalt per elev 333 377 385 425 328
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no