Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løkta oppvekstsenter - Avd skole
8813 LØKTA
Org.nr 975286843
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Dønna kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,9 3,8 4,4 4,3 3,1
Antall elever per årsverk til undervisning 4,6 5,4 4,6 3,9 4,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,7 59,4 52,8 22,5 24,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,1 8,5 8,2 16,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,5 5,3 5,9 5,3 7,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,1 7,4 4,3 2,4 1,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,4 7,0 6,3 4,8 5,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 1,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 60,3 91,3 63,2 94,2 81,1
Lærertimer som gis til undervisning 2 597 2 450 2 940 2 897 1 968
Undervisningstimer totalt per elev 153 129 155 181 164
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no