Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løkta oppvekstsenter - Avd skole
Sandåkerveien 4
8813 LØKTA
Org.nr 975286843
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Dønna kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,8 4,4 4,3 3,1 3,3
Antall elever per årsverk til undervisning 5,4 4,6 3,9 4,3 4,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,4 52,8 22,5 24,0 33,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5 8,2 16,5 16,3 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,3 5,9 5,3 7,4 5,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,4 4,3 2,4 1,0 3,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,0 6,3 4,8 5,0 4,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0 4,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,6 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 1,0 3,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,3 63,2 94,2 81,1 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 2 450 2 940 2 897 1 968 2 125
Undervisningstimer totalt per elev 129 155 181 164 177
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no