Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Skolegata 15
7332 LØKKEN VERK
Org.nr 995332779
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat) Orkland kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 18,2 271,4 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 8,5 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 40 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,5 53,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,5 14,6 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 10,1 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,9 10,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 13,3 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2 12,3 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9 13,5 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,6 14,3 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,1 93,6 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 12 453 178 310 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev 94 84 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no