Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Skolegata 15
7332 LØKKEN VERK
Org.nr 995332779
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 18,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,1
Lærertimer som gis til undervisning 12 453
Undervisningstimer totalt per elev 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no