Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Skolegata 15
7332 LØKKEN VERK
Org.nr 995332779
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Meldal kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 32,9 4 990,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 11,7 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 820 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,6 63,8 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,5 16,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 12,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,7 14,3 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 16,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8 14,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,2 16,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,4 18,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,8 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 21 123 3 190 079 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 71 61 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no