Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Skolegata 15
7332 LØKKEN VERK
Org.nr 995332779
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Meldal kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 51,2 5 262,2 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 11,5 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 860 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,0 63,3 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 12,3 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,7 14,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 15,9 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2 14,2 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,4 16,5 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,4 17,9 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,4 96,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 33 576 3 368 389 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev 78 62 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no