Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Skolegata 15
7332 LØKKEN VERK
Org.nr 995332779
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Meldal kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 19,1 2 938,2
Antall elever per årsverk til undervisning 6,5 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 452
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 20,6 52,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,2 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,9 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 13,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,0 88,9
Lærertimer som gis til undervisning 13 041 1 885 517
Undervisningstimer totalt per elev 110 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no