Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Skolegata 15
7332 LØKKEN VERK
Org.nr 995332779
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 19,1
Antall elever per årsverk til undervisning 6,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 20,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 041
Undervisningstimer totalt per elev 110
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no