Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Skolegata 15
7332 LØKKEN VERK
Org.nr 995332779
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Meldal kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 21,3 2 786,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,4 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 445
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 15,9 51,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 38,8 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,6 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,2 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,5 88,6
Lærertimer som gis til undervisning 14 589 1 779 179
Undervisningstimer totalt per elev 111 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no