Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Skolegata 15
7332 LØKKEN VERK
Org.nr 995332779
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 12,8
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 16,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 45,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,6
Lærertimer som gis til undervisning 9 223
Undervisningstimer totalt per elev 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no