Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Skolegata 15
7332 LØKKEN VERK
Org.nr 995332779
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Meldal kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 19,5 2 668,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,1 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 398
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 15,5 54,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 38,0 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,6 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,8 13,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,6 89,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 396 1 691 522
Undervisningstimer totalt per elev 116 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no