Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Skolegata 15
7332 LØKKEN VERK
Org.nr 995332779
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat) Meldal kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 12,5 52,6 57 611,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 9,0 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 14 8 417
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 14,8 32,0 74,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 49,2 25,7 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 10,3 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 10,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,2 12,5 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,5 95,3 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 949 33 975 36 443 736
Undervisningstimer totalt per elev 98 79 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no