Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Skolegata 15
7332 LØKKEN VERK
Org.nr 995332779
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Meldal kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 15,5 2 599,8
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 335
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 26,1 61,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,9 12,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,1 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,1 13,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,7 91,1
Lærertimer som gis til undervisning 10 605 1 632 147
Undervisningstimer totalt per elev 105 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no