Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Skolegata 15
7332 LØKKEN VERK
Org.nr 995332779
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 9,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 31,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,8
Lærertimer som gis til undervisning 6 910
Undervisningstimer totalt per elev 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no