Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Skolegata 15
7332 LØKKEN VERK
Org.nr 995332779
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Meldal kommune 15,5 19,5 21,3 19,1 18,2
Trøndelag fylke 271,4
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Meldal kommune 6,8 6,1 6,4 6,5 7,6
Trøndelag fylke 8,5
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Meldal kommune 4 7 8 6 5
Trøndelag fylke 40
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Meldal kommune 26,1 15,5 15,9 20,6 27,5
Trøndelag fylke 53,7
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Meldal kommune 24,9 38,0 38,8 30,2 26,5
Trøndelag fylke 14,6
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Meldal kommune 10,5 8,7 9,1 9,0 10,6
Trøndelag fylke 10,1
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Meldal kommune 3,1 5,6 6,6 6,9 7,9
Trøndelag fylke 10,6
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Meldal kommune 9,1 8,8 9,2 10,1 12,8
Trøndelag fylke 13,3
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Meldal kommune 11,2
Trøndelag fylke 12,3
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Meldal kommune 14,9
Trøndelag fylke 13,5
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Meldal kommune 13,6
Trøndelag fylke 14,3
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Meldal kommune 85,7 94,6 88,5 90,0 82,1
Trøndelag fylke 93,6
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Meldal kommune 10 605 13 396 14 589 13 041 12 453
Trøndelag fylke 178 310
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Meldal kommune 105 116 111 110 94
Trøndelag fylke 84
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no