Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Skolegata 15
7332 LØKKEN VERK
Org.nr 995332779
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,7 12,5 12,8 19,1 18,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 7,5 7,9 6,5 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 6 6 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 31,4 14,8 16,8 20,6 27,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,6 49,2 45,5 30,2 26,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 8,7 9,1 9,0 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 6,9 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 10,2 10,4 10,1 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,8 94,5 86,6 90,0 82,1
Lærertimer som gis til undervisning 6 910 8 949 9 223 13 041 12 453
Undervisningstimer totalt per elev 77 98 94 110 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no