Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Skolegata 15
7332 LØKKEN VERK
Org.nr 995332779
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Løkken Verk Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,5 12,8 19,1 18,2 17,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 7,9 6,5 7,6 7,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 14,8 16,8 20,6 27,5 27,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 49,2 45,5 30,2 26,5 25,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 9,1 9,0 10,6 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 6,9 7,9 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,2 10,4 10,1 12,8 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,6 13,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,5 86,6 90,0 82,1 94,1
Lærertimer som gis til undervisning 8 949 9 223 13 041 12 453 11 961
Undervisningstimer totalt per elev 98 94 110 94 98
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no