Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løkenåsen skole
Nordlifaret 41
1473 LØRENSKOG
Org.nr 975290557
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lørenskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,3 36,9 36,7 37,3 35,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 8,9 9,6 9,3 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 12 12 13 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 21,5 24,3 25,2 24,3 26,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 37,0 32,0 33,8 33,6 32,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,3 11,9 12,8 12,3 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 20,4 20,2 19,6 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,7 19,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,4 97,1 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 19 353 21 030 21 340 21 514 20 071
Undervisningstimer totalt per elev 71 74 68 71 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no