Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løken skole
Nedre Tallakvei 2
1960 LØKEN
Org.nr 974583682
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Aurskog-Høland kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,3 19,7 19,6 20,4 18,7
Antall elever per årsverk til undervisning 17,6 16,0 15,6 14,9 16,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 107,6 93,5 82,9 106,0 87,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,7 15,7 17,3 13,0 17,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,7 16,0 16,0 15,0 16,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 17,8 17,3 16,1 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 94,5 87,0 92,6 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 10 209 13 365 13 345 14 033 12 737
Undervisningstimer totalt per elev 42 46 47 50 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no