Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løkeberg skole
Bærumsveien 340
1344 HASLUM
Org.nr 979932634
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,2 35,8 40,5 38,4 38,7
Antall elever per årsverk til undervisning 16,8 16,6 15,1 16,6 16,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 147,3 124,8 100,9 124,8 145,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 12,0 13,2 11,5 9,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,9 16,7 15,2 16,7 16,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,7 19,3 18,0 19,0 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,7 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,2 95,5 98,3 98,2 92,2
Lærertimer som gis til undervisning 23 971 23 878 26 526 24 697 24 569
Undervisningstimer totalt per elev 44 45 49 45 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no