Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løkeberg skole
Bærumsveien 340
1344 HASLUM
Org.nr 979932634
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,1 36,2 35,8 40,5 38,4
Antall elever per årsverk til undervisning 17,7 16,8 16,6 15,1 16,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,4 147,3 124,8 100,9 124,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,7 10,2 12,0 13,2 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,8 16,9 16,7 15,2 16,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,1 19,7 19,3 18,0 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 91,2 95,5 98,3 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 21 921 23 971 23 878 26 526 24 697
Undervisningstimer totalt per elev 42 44 45 49 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no